Inloggen

Voorwaarden

Voorwaarden Explore597.com

(English: Terms and Conditions)

Laatst bijgewerkt: 2020-11-17

 1. Inleiding

Welkom bij SoSu Interactive Advertising NV (“Bedrijf”, “wij”, “onze”, “ons”)!

Deze Servicevoorwaarden (“Voorwaarden”, “Servicevoorwaarden”) regelen uw gebruik van onze website op www.explore597.com (samen of individueel “Service”) beheerd door SoSu Interactive Advertising NV. (www.socialsuriname.com).

Ons privacybeleid regelt ook uw gebruik van onze service en legt uit hoe we informatie verzamelen, beschermen en openbaar maken die het resultaat is van uw gebruik van onze webpagina’s.

Uw overeenkomst met ons omvat deze voorwaarden en ons privacybeleid (“overeenkomsten”). U erkent dat u de overeenkomsten hebt gelezen en begrepen, en gaat ermee akkoord hieraan gebonden te zijn.

Als u het niet eens bent met (of niet kunt voldoen aan) Overeenkomsten, dan mag u de Dienst niet gebruiken, maar laat het ons weten door een e-mail te sturen naar [email protected] zodat we kunnen proberen een oplossing te vinden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die de service willen openen of gebruiken.

 1. Communicatie

Door onze service te gebruiken, gaat u ermee akkoord u te abonneren op nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die we mogelijk sturen. U kunt zich echter afmelden voor het ontvangen van enige of alle van deze berichten van ons door de afmeldlink te volgen of door een e-mail te sturen naar [email protected].

 1. Aankopen

Als u een product of dienst wilt kopen die beschikbaar wordt gesteld via Service (“Aankoop”), kan u worden gevraagd om bepaalde informatie te verstrekken die relevant is voor uw Aankoop, inclusief maar niet beperkt tot uw creditcard- of betaalkaartnummer, de vervaldatum van uw kaart. , uw factuuradres en uw verzendgegevens.

U verklaart en garandeert dat: (i) u het wettelijke recht heeft om kaart (en) of andere betaalmethode (n) te gebruiken in verband met een Aankoop; en dat (ii) de informatie die u ons verstrekt waar, correct en volledig is.

We kunnen gebruikmaken van diensten van derden om de betaling en de voltooiing van aankopen te vergemakkelijken. Door uw informatie in te dienen, verleent u ons het recht om de informatie aan deze derde partijen te verstrekken overeenkomstig ons Privacybeleid.

We behouden ons het recht voor om uw bestelling op elk moment te weigeren of te annuleren om redenen, waaronder maar niet beperkt tot: beschikbaarheid van producten of diensten, fouten in de beschrijving of prijs van het product of de dienst, fout in uw bestelling of andere redenen.

We behouden ons het recht voor om uw bestelling te weigeren of te annuleren als fraude of een ongeautoriseerde of illegale transactie wordt vermoed.

 1. Wedstrijden, sweepstakes en promoties

Alle wedstrijden, sweepstakes of andere promoties (gezamenlijk “Promoties”) die beschikbaar worden gesteld via de Service, kunnen onderhevig zijn aan regels die los staan ​​van deze Servicevoorwaarden. Als u deelneemt aan promoties, lees dan de toepasselijke regels en ons privacybeleid. Als de regels voor een Promotie in strijd zijn met deze Servicevoorwaarden, zijn de Promotieregels van toepassing.

 1. Abonnementen

Sommige onderdelen van de Service worden gefactureerd op abonnementsbasis (“Abonnement (en)”). U wordt vooraf gefactureerd op terugkerende en periodieke basis (“Factureringscyclus”). Factureringscycli worden ingesteld afhankelijk van het type abonnement dat u selecteert bij het kopen van een abonnement.

Aan het einde van elke factureringscyclus wordt uw abonnement automatisch verlengd onder exact dezelfde voorwaarden, tenzij u het opzegt of SoSu Interactive Advertising NV het opzegt. U kunt de verlenging van uw abonnement opzeggen via uw online accountbeheerpagina of door contact op te nemen met de klantenservice van [email protected].

Een geldige betaalmethode is vereist om de betaling voor uw abonnement te verwerken. U dient SoSu Interactive Advertising NV te voorzien van nauwkeurige en volledige factureringsinformatie, inclusief maar niet beperkt tot de volledige naam, adres, staat, postcode, telefoonnummer en een geldige betalingsmethode. Door dergelijke betalingsinformatie in te dienen, machtigt u SoSu Interactive Advertising NV automatisch om alle abonnementskosten die via uw account zijn gemaakt, in rekening te brengen op dergelijke betalingsinstrumenten.

Indien automatische facturering om welke reden dan ook niet plaatsvindt, behoudt SoSu Interactive Advertising NV zich het recht voor om uw toegang tot de Dienst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

 1. Gratis proefperiode

SoSu Interactive Advertising NV kan, naar eigen goeddunken, een Abonnement aanbieden met een gratis proefperiode voor een beperkte periode (“Gratis proefversie / Basis pakket”).

Mogelijk moet u uw factuurgegevens invoeren om u aan te melden voor de gratis proefperiode.

Als u uw factuurgegevens invoert wanneer u zich aanmeldt voor de gratis proefperiode, worden er geen kosten in rekening gebracht door SoSu Interactive Advertising NV totdat de gratis proefperiode is verlopen. Op de laatste dag van de gratis proefperiode, tenzij u uw abonnement opzegt, worden automatisch de toepasselijke abonnementskosten in rekening gebracht voor het type abonnement dat u hebt geselecteerd.

SoSu Interactive Advertising NV behoudt zich op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving het recht voor om (i) de Servicevoorwaarden van de aanbieding voor een gratis proefperiode te wijzigen of (ii) een dergelijke aanbieding voor een gratis proefperiode te annuleren.

 1. Veranderingen in vergoedingen

SoSu Interactive Advertising NV kan naar eigen goeddunken en op elk moment de abonnementskosten voor de abonnementen wijzigen. Elke wijziging van de abonnementskosten wordt van kracht aan het einde van de dan geldende factureringscyclus.

SoSu Interactive Advertising NV zal u redelijkerwijs vooraf op de hoogte stellen van elke wijziging in abonnementskosten om u de kans te geven uw abonnement te beëindigen voordat een dergelijke wijziging van kracht wordt.

Als u de Service blijft gebruiken nadat de wijziging van de abonnementskosten van kracht is geworden, gaat u ermee akkoord om het gewijzigde bedrag van de abonnementskosten te betalen.

 1. Restitutie

We geven terugbetalingen voor contracten binnen 7 dagen na de oorspronkelijke aankoop van het contract. Indien u via de online winkel producten en diensten hebt aangeschaft, dan dient u met de desbetreffende verkoper (vendor) contact maken voor een restitutie. Indiviuele voorwaarden van de verkoper zijn hierbij van toepassing. U dient dit altijd eerst te vragen alvorens verder te gaan met de aankoop.

 1. Inhoud

Met onze service kunt u bepaalde informatie, tekst, afbeeldingen, video’s of ander materiaal (“inhoud”) plaatsen, linken, opslaan, delen en anderszins beschikbaar stellen. U bent verantwoordelijk voor Inhoud die u op of via de Dienst plaatst, inclusief de wettigheid, betrouwbaarheid en geschiktheid ervan.

Door inhoud op of via de service te plaatsen, verklaart en garandeert u dat: (i) de inhoud van u is (u bent de eigenaar ervan) en / of u het recht hebt om deze te gebruiken en het recht hebt om ons de rechten en licenties te verlenen zoals bepaald in deze voorwaarden , en (ii) dat het plaatsen van uw inhoud op of via de service de privacyrechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, contractrechten of andere rechten van een persoon of entiteit niet schendt. We behouden ons het recht voor om het account te beëindigen van iedereen die inbreuk maakt op een auteursrecht.

U behoudt al uw rechten op alle Inhoud die u verzendt, plaatst of weergeeft op of via de Service en u bent verantwoordelijk voor het beschermen van die rechten. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor inhoud die u of een derde partij op of via de service plaatst. Door inhoud te plaatsen met behulp van de service verleent u ons echter het recht en de licentie om dergelijke inhoud op en via de service te gebruiken, wijzigen, publiekelijk uit te voeren, openbaar weer te geven, te reproduceren en te verspreiden. U stemt ermee in dat deze licentie het recht voor ons omvat om uw inhoud beschikbaar te stellen aan andere gebruikers van de service, die uw inhoud ook kunnen gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden.

SoSu Interactive Advertising NV heeft het recht, maar niet de plicht om alle Inhoud die door gebruikers wordt aangeboden te controleren en te bewerken.

Bovendien is Inhoud die op of via deze Service wordt gevonden, eigendom van SoSu Interactive Advertising NV of wordt met toestemming gebruikt. U mag de inhoud niet verspreiden, wijzigen, verzenden, hergebruiken, downloaden, opnieuw plaatsen, kopiëren of gebruiken, geheel of gedeeltelijk, voor commerciële doeleinden of voor persoonlijk gewin, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ons.

 1. Verboden gebruik

U mag de Service alleen gebruiken voor legale doeleinden en in overeenstemming met de Voorwaarden. U stemt ermee in om de Service niet te gebruiken:

0.1. Op een manier die in strijd is met toepasselijke nationale of internationale wet- of regelgeving.

0.2. Met het doel om minderjarigen op enigerlei wijze uit te buiten, te schaden of te proberen uit te buiten of te schaden door hen bloot te stellen aan ongepaste inhoud of anderszins.

0,3. Om reclame of promotiemateriaal te verzenden of te laten verzenden, inclusief “junkmail”, “kettingbrief”, “spam” of enig ander soortgelijk verzoek.

0,4. Zich voordoen of proberen zich voor te doen als Bedrijf, een werknemer van het Bedrijf, een andere gebruiker of een andere persoon of entiteit.

0,5. Op een manier die inbreuk maakt op de rechten van anderen, of op enigerlei wijze illegaal, bedreigend, frauduleus of schadelijk is, of in verband met een onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk doel of activiteit.

0,6. Om deel te nemen aan enig ander gedrag dat iemands gebruik of genot van de Service beperkt of verhindert, of dat, zoals door ons bepaald, het Bedrijf of de gebruikers van de Service kan schaden of beledigen of hen aansprakelijk kan stellen.

Bovendien stemt u ermee in om:

0.1. Gebruik de Service op een manier die de Service kan uitschakelen, overbelasten, beschadigen of aantasten of het gebruik van de Service door een andere partij kan verstoren, inclusief hun vermogen om via de Service in realtime activiteiten uit te voeren.

0.2. Gebruik een robot, spider of ander automatisch apparaat, proces of middel om toegang te krijgen tot de Service voor welk doel dan ook, inclusief het bewaken of kopiëren van materiaal op de Service.

0,3. Gebruik een handmatig proces om het materiaal op de Service te controleren of te kopiëren of voor enig ander ongeautoriseerd doel zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

0,4. Gebruik een apparaat, software of routine die de goede werking van de Service verstoort.

0,5. Introduceer virussen, Trojaanse paarden, wormen, logic bombs of ander materiaal dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is.

0,6. Poging om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot onderdelen van de Service, de server waarop de Service is opgeslagen of enige server, computer of database die met de Service is verbonden, te interfereren met, beschadigen of verstoren.

0,7. Aanvalservice via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval.

0,8. Onderneem actie die de beoordeling van het bedrijf kan schaden of vervalsen.

0.9. Probeer anders de goede werking van de Service te verstoren.

 1. Analyse

We kunnen externe serviceproviders gebruiken om het gebruik van onze service te controleren en analyseren.

 1. Geen gebruik door minderjarigen

De service is alleen bedoeld voor toegang en gebruik door personen van minstens achttien (18) jaar oud. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service, garandeert en verklaart u dat u ten minste achttien (18) jaar oud bent en over de volledige bevoegdheid, het recht en de capaciteit beschikt om deze overeenkomst aan te gaan en dat u zich aan alle voorwaarden en bepalingen van de Voorwaarden houdt. Als u niet ten minste achttien (18) jaar oud bent, is het u verboden om zowel de Service als deze te gebruiken.

 1. Accounts

Wanneer u een account bij ons aanmaakt, garandeert u dat u ouder bent dan 18 jaar en dat de informatie die u ons verstrekt te allen tijde juist, volledig en actueel is. Onnauwkeurige, onvolledige of verouderde informatie kan resulteren in de onmiddellijke beëindiging van uw account op Service.

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord, inclusief maar niet beperkt tot de beperking van toegang tot uw computer en / of account. U stemt ermee in de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten of acties die plaatsvinden onder uw account en / of wachtwoord, of uw wachtwoord nu bij onze Service is of bij een externe service. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer u zich bewust wordt van een inbreuk op de beveiliging of ongeautoriseerd gebruik van uw account.

U mag niet als gebruikersnaam de naam van een andere persoon of entiteit gebruiken of die niet wettelijk beschikbaar is voor gebruik, een naam of handelsmerk dat onderhevig is aan rechten van een andere persoon of entiteit anders dan u, zonder de juiste toestemming. U mag geen naam gebruiken als gebruikersnaam die aanstootgevend, vulgair of obsceen is.

We behouden ons het recht voor om service te weigeren, accounts te beëindigen, inhoud te verwijderen of te bewerken of bestellingen naar eigen goeddunken te annuleren.

 1. Intellectuele eigendom

Dienst en zijn originele inhoud (exclusief Inhoud geleverd door gebruikers), kenmerken en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van SoSu Interactive Advertising NV en haar licentiegevers. Service wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken en andere wetten van binnen- en buitenland. Onze handelsmerken mogen niet worden gebruikt in verband met een product of dienst zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SoSu Interactive Advertising NV.

 1. Copyrightbeleid

We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Het is ons beleid om te reageren op elke bewering dat Content die op de Service wordt gepost inbreuk maakt op het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten (“Inbreuk”) van een persoon of entiteit.

Als u een eigenaar van het auteursrecht bent, of gemachtigd namens een, en u denkt dat het auteursrechtelijk beschermde werk is gekopieerd op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, dien dan uw claim in via e-mail naar [email protected], met de onderwerpregel: “Inbreuk op het auteursrecht” en neem in uw claim een ​​gedetailleerde beschrijving op van de vermeende inbreuk, zoals hieronder beschreven, onder “DMCA-kennisgeving en procedure voor claims inzake inbreuk op het auteursrecht”

U kunt aansprakelijk worden gesteld voor schade (inclusief kosten en advocaatkosten) voor onjuiste voorstelling van zaken of claims te kwader trouw over de inbreuk op Inhoud die op en / of via Service op uw auteursrecht wordt aangetroffen.

 1. DMCA-kennisgeving en procedure voor claims wegens inbreuk op het auteursrecht

U kunt een kennisgeving indienen op grond van de Digital Millennium Copyright Act (DMCA) door onze Copyright Agent de volgende informatie schriftelijk te verstrekken (zie 17 U.S.C 512 (c) (3) voor meer informatie):

0.1. een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die bevoegd is om te handelen namens de eigenaar van het belang van het auteursrecht;

0.2. een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan u beweert dat het is geschonden, inclusief de URL (d.w.z. webpagina-adres) van de locatie waar het auteursrechtelijk beschermde werk bestaat of een kopie van het auteursrechtelijk beschermde werk;

0,3. identificatie van de URL of een andere specifieke locatie op de Service waar het materiaal dat volgens u inbreuk maakt zich bevindt;

0,4. uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;

0,5. een verklaring van u dat u te goeder trouw gelooft dat het betwiste gebruik niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet;

0,6. een verklaring van u, afgelegd op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden.

U kunt via e-mail contact opnemen met onze Copyright Agent op [email protected].

 1. Foutenrapportage en feedback

U kunt ons rechtstreeks op [email protected] of via sites en tools van derden informatie en feedback verstrekken over fouten, suggesties voor verbeteringen, ideeën, problemen, klachten en andere zaken met betrekking tot onze Service (“Feedback”). U erkent en gaat ermee akkoord dat: (i) u geen intellectueel eigendomsrecht of ander recht, titel of belang in of op de Feedback zult behouden, verwerven of doen gelden; (ii) Het Bedrijf heeft mogelijk ontwikkelingsideeën die vergelijkbaar zijn met de Feedback; (iii) Feedback bevat geen vertrouwelijke informatie of eigendomsinformatie van u of een derde partij; en (iv) Het Bedrijf heeft geen enkele verplichting tot vertrouwelijkheid met betrekking tot de Feedback. In het geval dat de eigendomsoverdracht op de Feedback niet mogelijk is vanwege toepasselijke dwingende wetten, verleent u het Bedrijf en zijn gelieerde ondernemingen een exclusief, overdraagbaar, onherroepelijk, kosteloos, sublicentieerbaar, onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht ( inclusief kopiëren, wijzigen, afgeleide werken maken, publiceren, distribueren en commercialiseren) Feedback op welke manier en voor welk doel dan ook.

 1. Links naar andere websites

Onze Dienst kan links bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of beheerd worden door SoSu Interactive Advertising NV.

SoSu Interactive Advertising NV heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. We bieden geen garantie voor het aanbod van deze entiteiten / individuen of hun websites.

De geschetste gebruiksvoorwaarden zijn bijvoorbeeld gemaakt met PolicyMaker.io, een gratis webtoepassing voor het genereren van juridische documenten van hoge kwaliteit. De algemene voorwaardengenerator van PolicyMaker is een gebruiksvriendelijke gratis tool voor het maken van een uitstekende standaardsjabloon voor servicevoorwaarden voor een website, blog, e-commerce winkel of app.

U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET BEDRIJF NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK IS, RECHTSTREEKS OF INDIRECT, VOOR ENIGE SCHADE OF VERLIES DIE VEROORZAAKT OF VERWEZEN IS DOOR OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN OF VERTROUWEN OP ENIGE DERGELIJKE INHOUD, GOEDEREN OF DIENSTEN OF DIENSTEN DERGELIJKE WEBSITES OF DIENSTEN VAN DERDEN.

WIJ RADEN U STERK AAN OM DE SERVICEVOORWAARDEN EN HET PRIVACYBELEID TE LEZEN VAN ALLE WEBSITES OF DIENSTEN VAN DERDEN DIE U BEZOEKT.

 1. Afwijzing van garantie

DEZE DIENSTEN WORDEN DOOR HET BEDRIJF GELEVERD OP EEN “AS IS” EN “AS AVAILABLE” BASIS. HET BEDRIJF GEEFT GEEN ENKELE VERKLARING OF GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN HUN DIENSTEN, OF DE INFORMATIE, INHOUD OF MATERIAAL DAARIN. U GAAT UITDRUKKELIJK AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DEZE SERVICES, HUN INHOUD EN ALLE DIENSTEN OF ITEMS DIE VAN ONS WORDEN VERKREGEN OP EIGEN RISICO IS.

GEEN BEDRIJF, NOCH ENIGE PERSOON DIE MET HET BEDRIJF IS VERBONDEN, GEEFT ENIGE GARANTIE OF VERKLARING MET BETREKKING TOT DE VOLLEDIGHEID, VEILIGHEID, BETROUWBAARHEID, KWALITEIT, NAUWKEURIGHEID OF BESCHIKBAARHEID VAN DE SERVICES. ZONDER HET BOVENSTAANDE TE BEPERKEN, GEEFT GEEN BEDRIJF, NOCH IEMAND VERBONDEN AAN HET BEDRIJF, OF GARANDEERT DAT DE SERVICES, HUN INHOUD OF ENIGE SERVICES OF ITEMS DIE VIA DE SERVICES WORDEN VERKREGEN NAUWKEURIG, BETROUWBAAR, FOUTVRIJ, ONONDERBROKEN, ONONDERBROKEN, ONONDERBROKEN, ONONDERBROKEN ZIJN. DAT DE SERVICES OF DE SERVER DIE DEZE BESCHIKBAAR MAAKT, VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN OF DAT DE SERVICES OF ENIGE SERVICES OF ITEMS DIE VIA DE SERVICES WORDEN VERKREGEN, ANDERS ZULLEN VOLDOEN AAN UW BEHOEFTEN OF VERWACHTINGEN.

HET BEDRIJF WIJST HIERBIJ ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

HET VOORGAANDE HEEFT GEEN INVLOED OP GARANTIES DIE NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

 1. Beperking van aansprakelijkheid

BEHALVE ZOALS VERBODEN DOOR DE WET, ZAL U ONS EN ONZE OFFICIEREN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS EN AGENTEN ONSCHADELIJK HOUDEN VOOR ENIGE INDIRECTE, STRAFDE, BIJZONDERE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, HOE ZE ZICH VOORDOET (MET INBEGRIP VAN ALLE ADVOCATEN EN KOSTEN. GESCHILLEN EN ARBITRAGE, OF BIJ PROCES OF IN BEROEP, INDIEN ENIGE, OF NIET GESCHILLEN OF ARBITRAGE IS INGESTELD), OF IN EEN ACTIE VAN CONTRACT, NALATIGHEID OF ANDERE TORTIEVE ACTIE, OF VOORTVLOEIT UIT OF IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST, ZONDER BEPERKING ENIGE CLAIM VOOR PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN, VOORTVLOEIEND UIT DEZE OVEREENKOMST EN ENIGE SCHENDING DOOR U VAN ENIGE FEDERALE, STAAT- OF PLAATSELIJKE WETGEVING, STATUTEN, REGELS OF VOORSCHRIFTEN, ZELFS ALS HET ONDERNEMING EEN VOORKOMEN VAN DE SCHADE HEEFT . BEHALVE ZOALS WETTELIJK VERBODEN, IS HET, INDIEN ER AANSPRAKELIJKHEID VAN HET BEDRIJF IS GEVONDEN, BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT VOOR DE PRODUCTEN EN / OF DIENSTEN IS BETAALD, EN ZAL ER ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEDEN GEVOLGSCHADE OF STRAFSCHADE ZIJN. IN SOMMIGE STATEN IS DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN STRAFSCHADE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, ZODAT DE VOORAFGAANDE BEPERKING OF UITSLUITING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS.

 1. Beëindiging

We kunnen uw account beëindigen of opschorten en de toegang tot de Service onmiddellijk blokkeren, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, naar eigen goeddunken, om welke reden dan ook en zonder beperking, inclusief maar niet beperkt tot een schending van de Voorwaarden.

Als u uw account wilt beëindigen, kunt u gewoon stoppen met het gebruik van de Service.

Alle bepalingen van Voorwaarden die naar hun aard na beëindiging zouden moeten overleven, blijven na beëindiging van kracht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot eigendomsbepalingen, garantiedisclaimers, vrijwaring en aansprakelijkheidsbeperkingen.

 1. Toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van ‘Suriname’, die van toepassing zijn op de overeenkomst, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.

Ons onvermogen om enig recht of bepaling van deze voorwaarden af ​​te dwingen, zal niet worden beschouwd als een afstandsverklaring van die rechten. Als een bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze service en vervangen en vervangen alle eerdere overeenkomsten die we tussen ons hadden met betrekking tot de service.

 1. Wijzigingen in service

We behouden ons het recht voor om onze Service, en alle service of materiaal dat we via Service leveren, naar eigen goeddunken zonder kennisgeving in te trekken of te wijzigen. We zijn niet aansprakelijk als om welke reden dan ook de gehele of een deel van de service op enig moment of voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. Van tijd tot tijd kunnen we de toegang tot sommige delen van de Service, of de gehele Service, beperken tot gebruikers, inclusief geregistreerde gebruikers.

 1. Wijzigingen in voorwaarden

We kunnen de voorwaarden op elk moment wijzigen door de gewijzigde voorwaarden op deze site te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze voorwaarden regelmatig te herzien.

Als u het platform blijft gebruiken na het plaatsen van herziene voorwaarden, betekent dit dat u de wijzigingen accepteert en ermee akkoord gaat. Er wordt van u verwacht dat u deze pagina regelmatig bezoekt, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen, aangezien deze bindend voor u zijn.

Door onze Service te blijven openen of gebruiken nadat eventuele herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, bent u niet langer bevoegd om de Service te gebruiken.

 1. Afstand en deelbaarheid

Geen verklaring van afstand door het Bedrijf van enige voorwaarde of voorwaarde uiteengezet in Voorwaarden zal worden beschouwd als een verdere of voortdurende verklaring van afstand van een dergelijke voorwaarde of voorwaarde of een verklaring van afstand van enige andere voorwaarde of voorwaarde, en elk verzuim van het Bedrijf om een ​​recht of bepaling onder de Voorwaarden te doen gelden zal vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of dergelijke bepaling.

Als een bepaling van de Voorwaarden door een rechtbank of ander tribunaal met competente jurisdictie om welke reden dan ook ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal een dergelijke bepaling worden geëlimineerd of tot een minimum beperkt, zodat de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven. en effect.

 1. Erkenning

DOOR SERVICE OF ANDERE DOOR ONS GELEVERDE SERVICES TE GEBRUIKEN, ERKENT U DAT U DEZE SERVICEVOORWAARDEN HEEFT GELEZEN EN ERMEE AKKOORD GAAT.

 1. Neem contact met ons op

Stuur uw feedback, opmerkingen en verzoeken om technische ondersteuning per e-mail: [email protected].